Archiv rubriky: Aktuality

Informace o průběhu příprav šití tapiserie z Assenede

 Přípravy na šití společného díla opět pokročily. Z textu knihy jsme přeložili, lépe řečeno přepsali tři stránky textu, který se nám zdál zajímavý a obsahoval tři černobílé dřevoryty. Čtení textu vyžaduje určitou zkušenost se starou češtinou, protože některá písmena jsou odlišná a je jiné členění vět. Tento text jsme poslali na Katedru pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty UK k posouzení. Text nám byl schválen a byla nám slíbena další spolupráce při konečném zpracování textu na výtvarném návrhu.

V průběhu ledna jsme se sešli s akademickou malířkou Markétou Laštuvkovou www.marketalastuvkova.com. , která ilustruje dětské knihy, je spolumajitelkou ateliéru Ateliér 45 a vede kurzy kaligrafie, akvarelu a grafických technik. Jsme velmi rádi, že nám slíbila pomoc a že ji projekt šití tapiserie zaujal. Předali jsme jí všechny informace a ona nyní pracuje na návrhu obrazu, který bude vycházet z přeloženého textu. Původní informace sice byla, že nám výtvarný návrh připraví belgická strana, ale byli jsme požádáni i o tuto část projektu.

Mezitím jsme z Belgie obdrželi dřevěný vyšívací rám, malou ukázku vyšívání, vlněné bavlnky a kousek lněného plátna, na kterém se vyšívá. Zjistili jsme, že nejlepší bude, když se do Assenede v Belgii vypravíme osobně, protože je třeba vidět způsob vyšívání na vlastní oči a vyzkoušet si techniku pod dozorem zkušeného instruktora. Termín cesty do Assenede je stanoven na 16. – 19. 4. 2020 a už jsou přihlášeni zájemci. Vzhledem k tomu, že termín dokončení české části tapiserie je stanoven na konec roku 2021, předpokládáme, že vše včas stihneme. Stále vítáme zájemce, kteří by se chtěli na společném díle podílet a které tento projekt je zaujal. Přiložené fotografie: část původního textu knihy s obrázky, přeloženého textu a fotografie z šití tapiserie.

Pokud píši o přeloženém textu, není to zcela správně, text v knize je psán středověkou češtinou, která je při zkušenostech s takovým textem s mírnými obtížemi čitelná, což si můžete i zkusit. Foto původního textu je z knihy, kterou jsme našli v oddělení vzácných tisků Městské knihovny v Praze. Ostatně posuďte sami, jak vypadá kniha a jak přepis.

…Jak Florius v svém tesklivém byl usnul myšlení, a jak veliký zázrak se jemu zjevil, jeho jemu potvrzuje štěstí A když mladé Kníže po svém dlúhém plači žalostném byl usnul, divné nové vidění jemu ve spaní přišlo. Nejprve zdálo se jemu, kterak na jedné čisté rovni velikého že by viďal pána, jehož hlava korunú korunována byla a šaty jeho po Královsku byli. Ten pán v své ruce levé lučiště měl a v pravé dvě střele. Jedna špičatá z čistého zlata. A druhá z volova (z olova) bez konce (?), a on sám ani starý ani se zdál býti mladý, nezprostředního věku, a že by na dvú vorlú seďal, a více-li naň Florius hleďal, zdálo mu se že vždy pyšněji sobě činil, nazad na svém hřbetě veliké dvě křidle barvy zlatohlavovce měl, a krásná panna jenž před ním klačala po pravé ruce, pána toho prosila pokorně, ale on její žádosti uslyšeti nechtěl, než přísně na ni vzhlédal a zuřivě. A že by byla k Biancefoře podobna. A z druhé strany že by hrozné a vzteklé moře viděl, na němžto koráb s zlámaným dřevem anebo stěžněm byl, v tom korábu on se nahý býti zdál s zamženýma očima. A po tom hrozném moři černého ducha jíti viděl k sobě, kterýžto koráb více než do polu hlubiny mořské vtáhl jest, kdež se Florius

Fotografie z tvoření tapiserie v Assenede.

Charitní šití pro Austrálii – výzva z Facebooku

V návaznosti na rozsáhlé a zničující požáry v Austrálii, jejich gilda Wollongong Modern Quilt Guild sídlící v Novém Jižním Walesu vyhlásila akci šití bloků s motivem stromů. Z bloků budou potom ušity deky rodinám, které byly postiženy požárem a o všechno přišly. Zadání:. blok – čtverec o velikosti 12,5 inch (31,5 cm) s motivem stromu bude ušit dle své vlastní fantazie libovolnou technikou pozadí – světlé / bílé nebo světle šedé.

Termín dodání v ČR: 31.1.2020

Adresa pro dodání v ČR:

Hana Martínková

Gebrüder Weiss spo. s r.o.

Průmyslová 477 252 61 Jeneč

Pokud by někdo chtěl odeslat bloky sám přímo do Austrálie na adresu uvedenou v textu, měly by tam dorazit do konce února 2020.

Připojujeme ukázky již ušitých bloků, přidejte se k nám !

Wollongong Modern Quilt Guild na Facebooku

Vernisáž výstavy v neděli 15. 12. 2019 – Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech

Přijďte se v neděli  15. 12. 2019 odpoledne podívat na výstavu textilních obrazů s motivy krajek, které budou zdobit prostory u kaple v Hospicu Dobrého Pastýře v Čerčanech. V hlavní hale se můžete potěšit ušitou kolektivní prací na téma Pražské Jezulátko a krásnou vánoční výzdobou. Součástí odpoledne bude i vystoupení dětí z mateřské školy, loutkové divadlo Štěpána Volného, autorské čtení,  vánoční jarmark a rozsvícení Betlémského světla.

Podívejte se na fotografie z nedělního setkání.

Výstava Pradědeček automobil v Technickém muzeu v Liberci

V neděli dne 6. října 2019 se ve 14,00 hodin slavnostně otevřela v pavilonu D “ v areálu Technického muzea Liberec výstava textilních obrazů s námětem Pradědeček automobil. Zrod této kolekce iniciovala Marcela Listíková a práce na téma automobily našich dědečků či  móda 1. republiky byly poprvé vystaveny v dubnu 2019 na Prague patchwork meeting. Nyní tato veselá a zdařilá kolekce zdobí Království automobilů a doplňuje vystavené a nablýskané veterány. Výstava zatím trvá do konce roku 2019 a potěšit se vystavenými exponáty mohou všichni milovníci rychlých koní, ale i jízdních kol všech typů a motorek, které jsou vystaveny v dalších pavilonech muzea.

A v některých veteránech jsme se mohli i svézt !

Udělejte si výlet do Liberce a potěšte se se starými časy našich pradědečků !