Výzvy ke společnému šití

Praga Mater Urbium – Ústřižky staré Prahy

Kolekce vznikla na základě výzvy mezi neprofesionálními textilními výtvarnicemi a její iniciátorkou je Marcela Listíková. Jejím záměrem byl vznik ucelené kolekce malých quiltů (tj. textilních obrazů) pro vystavení na mezinárodní výstavě Prague Patchwork Meeting, která by návštěvníkům přiblížila atmosféru a krásy Prahy, města konání výstavy.

Pro některé účastnice navíc připravila předlohy pro šití, jiné tvořily autorská díla dle vlastní fantazie. Protože byl dán jednotný rozměr textilních obrazů, působí kolekce vyrovnaně, i když je různorodá technikou i zpracováním.

Tato mozaika vzpomínek a impresí zpracovává v textilním materiálu nejrůznější detaily především města historického – objeví se stará dlažba, vitrážové okno, domovní znamení nebo zákoutí starých uliček a zahrad, orloj, Vltava s mosty, střechy, věže, podloubí, ale inspirací byla i vlastní fantazie autorek. Vznikl pestrý obraz našeho krásného hlavního města.  

Marcela Listíková organizačně zajistila vše potřebné a nyní se věnuje propagaci a vystavování této inspirující kolekce. Jak píše v úvodu katalogu, tvorba textilních obrazů ji dává nejen prostor pro výtvarné vyjádření, ale umožnila i navázat nová přátelství. Patchwork totiž není jen o šití, ale i o setkávání, povídání si a spolupráci.

Další projekty společného šití Marcely Listíkové jsou Krásy Čecha a Moravy a Pradědeček automobil, tato kolekce je nyní vystaven v Technickém muzeu v Liberci.