Vernisáž výstavy „Zašitá krása – 1866“ v České Skalici

V sobotu 23. června 2016 se v Muzeu B. Němcové a Textilním muzeu v České Skalici uskutečnila slavnostní vernisáž naší skupiny Ten to Twelve, která zde vystavila svoje textilní obrazy s tématem roku 1866. Téma prusko-rakouské války, která se odehrávala převážně na území východních Čech, nebylo jednoduché, ale myslím, že se nám zpracování tématu povedlo.

Vernisáž uvedl ředitel Muzea B. Němcové Mgr. Horký, který připomněl, že zde vystavujeme již počtvrté a vždy je překvapen, jaká díla vytvoříme. Zúčastnil se jí i starosta města České Skalice pan Martin Staněk, Bc., který si se zájmem prohlédl šité obrazy již před vernisáží. Pod vedením Mgr. Vlčkové vystoupili žáci místní umělecké školy, kteří nás potěšili svou hrou na klavír. Velmi poutavě o prusko-rakouské válce v roce 1866 a o činnosti dobrovolníků z Komitétu pro udržování památek z roku 1866, pak v uniformě rakouského vojáka promluvil pan Tomáš Vondryska. Ten nám také daroval originální knoflíky z bitvy roku 1866, které použila Ludmila Vachtenheimová do svých vzpomínkových quiltů.

Tomáš  Vondryska byl tak laskav, že nám po vernisáži ještě věnoval čas a u pomníku 80ti padlých vojáků (tzv. Spící lev) v přírodní  rezervaci Dubno u České  Skalice nám vyprávěl o událostech, které se zde staly během bitvy u České Skalice dne 28. června 1866. Myslím, že si nikdo z nás nedovede představit ten lidský masakr, který se zde odehrál a jehož pozůstatky v podobě pomníků i jednotlivých křížů se nacházejí v okolí města.

Po jeho přednášce jsme se přemístili do nedalekého Kuksu, kde jsme si prohlédli rekonstruovaný Hospital a Braunův Betlém v obci Žíreč. Po přenocování v secesní vile Čerých v České Skalici, kde se natáčel film Václava Havla Odcházení, jsme druhý den v neděli odjeli do Litomyšle, kde jsme si prohlédli město a výstavní síň v Antik hotelu Sofia.

Dalším naším nedělním cílem byl zámek v Nových Hradech, kde jsme si v cukrárně prohlédli výstavu Renaty Edlmanové, která si zapůjčila ke svým autorským pracím i džínovou kolekci Art quiltu klubu. Po prohlídce zámku jsme byli přijati majiteli zámku a shlédli i další interiéry a rozsáhlou zahradu. Skláníme se před pracovitostí a dalšími plány na rozšíření a zvelebení prostor, náležejících k areálu zámku v Nových Hradech, o kterých nám pan Kučera vyprávěl.

 

Pozvánka na výstavu do Muzea Boženy Němcové a Textilního muzea v České Skalici

Ve dnech 18. července až 21. srpna 2016 ve spojovací chodbě Muzea B. Němcové a Textilního muzea v České Skalice předvedeme svoje textilní obrazy na téma roku 1866, kdy u České Skalice dne  27. a 28. června 1866 proběhla jedna z bitev války prusko- rakouské.   V této bitvě za 4 hodiny padlo 7 tisíc mužů, na paměť této události se v České Skalici konají vzpomínkové akce, které vyvrcholí právě ve dnech 150. výročí bitvy . Naší výstavou chceme přispět ke vzpomínce na tyto události a vyjádřit v našich textilních dílech místa bojů nebo nálady, které v nás tato místa vyvolávají.

Srdečně všechny zveme na slavnostní otevření výstavy, které se bude konat v  sobotu dne 23. července 2016 v 10.30 hod v Muzeu B. Němcové v České Skalici.

Pozvanka skalice 1866

Práce Jany Haklové – uvidíte na výstavě. Na obraze je vyšita mapa bojů v okolí České Skalice.

haklova_bitva1866

Práce J. Haklové

 

Quilt Festival Noord Groningen

Ve dnech 10. – 12. června 2016 se v severním Holandsku konal patchworkový svátek – na 25 místech v pěti městečkách se tam v kostelích a větrných mlýnech se konala mezinárodní výstava patchworku. Jako vystavovatelka se této výstavy měla možnost zúčastnit jedna z  našich autorek – Jana Haklová – se svou autorskou kolekcí „Mosty“. Organizátory této výstavy zaujala již v roce 2013 ve Francii, kde reprezentovala s touto kolekcí Českou republiku.

Jako výstavní prostor jí byl přidělen protestantský kostelík v obci Eppenhuizen, který už neslouží ke svému účelu a tak mohl být celý jeho útulný prosvětlený prostor bez lavic věnován jejím quiltům.

Zařadila se tak mezi další vystavovatelky, jako byla Ineke van Unen, Mirjam Pet-Jacobs,

Britta Ankenbauer, Irina Voronina, Rita Frizzera, Fabia Delise, Olga Prins Lukowski, Wille Groenewold, Saskia Weishut, Alie Kool, Klazien Hoomans, Jantje Kupers, Anco Brouwers  a Anneke Tuitman, které se zde také prezentovaly samostatnými kolekcemi. A samozřejmě vystavovaly místní kluby a další vystavovatelky.

Zúčastnily jsme se jako členky skupiny „Ten to Twelve“ této slávy. Nejen že jsme cestou shlédly v německém Neumünsteru již druhou světovou výstavu organizovanou Nancy Crow  „Colors Improvisation II.“ věnovanou barvám ve velkoformátových quiltech, ale využily jsme tento výlet i jako příležitost k závěrečnému předání našeho již pátého projektu Round Robin (Pešek). Celý výlet jsme pojaly jako klubovou záležitost a možnost podívat se k našim patchworkovým přítelkyním v Holandsku. Jejich vřelé přijetí bylo velmi milé. Kolekce Mosty zaujala nejen zasvěcené diváky, ale i místní obyvatele, kteří s nečekaným zájmem sledovali všechno dění okolo kostelíka a po celé tři dny se chodili na textilní obrazy dívat a ptali se na význam jednotlivých děl i techniku, jakou byla provedena.

My ostatní jsme si prohlédly všechny další expozice, které byly velmi zajímavé. Především soutěžní kolekce na téma „Letící husy“, která se z velké části zaměřila na problematiku lidí bez domova a hledající bezpečí. Vystaveny byly kolekce klasických quiltů ( často z typických holandských látek ), quilty vlněné i pletené. Zaujala nás např. paní Els de Boer, která plete patchworkové motivy na dekách a svetrech a pozvala nás i k prohlídce své zahrady, Jako zahradní výtvarnice má jedinečný cit pro barvy a to nejen na svých pletených svetrech. Její zahrada si v ničem nezadala se zahradami v Anglii. Na výstavách byly prezentovány i quilty současné, 3D objekty a art quilty.

Už teď se těšíme na další ročník výstavy v roce 2018.

Účast skupiny Ten to Twelve na Prague Patchwork meeting ve dnech 1. – 3. dubna 2016

Samostatnou expozicí kolekce bílých quiltů jsme se představili na mezinárodní výstavě v Praze – Prague patchwork meeting. Ohlasy návštěvníků byly pozitivní, v knize návštěv máme samé krásné vzkazy. Naše práce, které k bílému plátnu využily krajky a výšivky poschovávané v domácnostech po babičkách a prababičkách, oživily vzpomínky návštěvnic na jejich poklady a inspirovaly je k vlastním dílům.

Členky skupiny se zúčastnily i dalších soutěží a katergorií: Džínovina, Čas, Český quilt a charitní šití  polštářků.  Jana Haklová, Marta Drozdová a Alena Martincová představily svoje práce v samostatných galeriích. 

Děkujeme všem za projevy  přízně  a těšíme se na další setkání !

———————————

Skupina „Ten to Twelve“

skupina TTT vznikla a zahájila svou tvůrčí a výs­tavní činnost v lednu roku 2015. Deset členek skupiny se ovšem  přátelí, společně tvoří různé projekty ( např. pětkrát již členky společně a to i zcela netradičním způsobem ztvárnily projekt tzv. Peška ) , podniká výlety za patchworkem doma i do zahraničí již více než 10 let. Rozsah tvorby je od zcela klasických, přes současné až po art quilt. Při výstavách pod společným názvem „Zašitá krása“ nejsou vystavovány jen výběry quiltů jed­notlivých členek, ale jsou vytvářeny tématické kolekce pro konkrétní výstavní prostor ( pro pra­videlné výstavy v Muzeu B.Němcové v České Skalici např. quilty inspirované krajem a tvorbou B.Němcové, výročím bitvy r. 1866, pro Meziná­rodní bienále krajky ve Vamberku – quilty s použitím krajky atd. ) Pro Historický vodní mandl v Ratibořicích byla takto vytvořena v roce 2015 kolekce tzv. bílých quiltů. Jednotný formát měl jako zadání použití bílých přírodních materi­álů, pláten, krajek, starého bytového a ložního prádla a dalších artefaktů z rodinného majetku členek. To aby se připoměla doba kdy se na mandlu mandlovalo plátno domácích tkalců a každý kousek plátna sloužil v domácnostech a uchovával se s velkou péčí a úctou k materiálu.

 

Prague patchwork meeting a skupina Ten to Twelve

Ve dnech 1. – 3. dubna 2016 proběhne ve Wellnes HOTEL STEP**** ve Vysočanech v Praze 9 již 10. ročník mezinárodní výstavy Prague Patchwork Meeting, což je největší přehlídka kombinovaných textilních technik nejen v České republice, ale i ve střední a východní  Evropě.

Ve 4 halách se představí více než 300 autorů, třetinu výstavní plochy obsadí obchody, ať už s látkami a pomůckami na patchwork, pletacími přízemi nebo šicími stroji a osvětlení k nim. Vystaveno bude více než 800 autorských převážně nástěnných textilních obrazů – quiltů, některé kolekce budou vystaveny zcela poprvé.

Skupina Ten to Twelve se na této výstavě představí se samostatnou galerií, ve které vystaví kolekci bílých quiltů s názvem Zašitá krása v bílém, které byly vytvořeny pro expozici historického vodního mandlu v Ratibořicích u České Skalice. Zde po celou letní sezonu v roce 2015 doplňovaly expozici o historii tohoto jedinečného vodního mandlu a použitým bílým plátnem, zpracovaným technikami vrapováním, šitím přes papír, použitím starých krajek a vyšívání přibližovaly dobu, ve které se v místě děje románu Babička od Boženy Němcové bělilo na loukách plátno utkané domácími tkalci z Podkrkonoší.

Členky skupiny se dále účastní jako každý rok šití kolekce se stanoveným základním materiálem, což je v roce 2016 Denim, džínovina (např. v roce 2015 to byla Kůže, v roce 2014 Hedvábí). Tyto kolekce jsou každým rokem vystaveny na největší výstavě v anglickém Birminghamu a jsou vždy očekávány s napětím. Zpracováním netradičních materiálů vznikají autorské umělecké quilty, které jsou považovány za nejvýraznější práce v oboru tzv. art -quiltů.

Dalšími kolekcemi jsou letos práce na téma: Čas, Hvězdy, vystaveny budou i quilty v kategorii Český quilt, které jsou hodnoceny návštěvníky výstavy Prague patchwork meeting. I těchto kolekcí se členky Ten To Twelve letos jako jednotlivci svými pracemi zúčastní.

Přijďte se podívat, přijďte se potěšit, těšíme se na Vás !

Více informací zde

 

Chodovská tvrz – vernisáž výstavy

Dne 12.1.2015 proběhla na Chodovské tvrzi v Praze 4 na Jižním Městě vernisáž výstavy Zašitá krása. Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnily členky skupiny Ten to Twelve a paličkované ozdoby do jejich vlasů zapůjčila paní Ivana Domanjová, významná česká krajkářka. Za účasti široké veřejnosti uvedl vystavené šité obrazy umělecký kurátor Chodovské tvrze ak. sochař Milan Martiník.

Výstava je otevřena do 5.  2. 2016 denně, od 13 do 19 hodin, mimo pondělí, při koncertech je přístupna zdarma.