Účast skupiny Ten to Twelve na Prague Patchwork meeting ve dnech 1. – 3. dubna 2016

Samostatnou expozicí kolekce bílých quiltů jsme se představili na mezinárodní výstavě v Praze – Prague patchwork meeting. Ohlasy návštěvníků byly pozitivní, v knize návštěv máme samé krásné vzkazy. Naše práce, které k bílému plátnu využily krajky a výšivky poschovávané v domácnostech po babičkách a prababičkách, oživily vzpomínky návštěvnic na jejich poklady a inspirovaly je k vlastním dílům.

Členky skupiny se zúčastnily i dalších soutěží a katergorií: Džínovina, Čas, Český quilt a charitní šití  polštářků.  Jana Haklová, Marta Drozdová a Alena Martincová představily svoje práce v samostatných galeriích. 

Děkujeme všem za projevy  přízně  a těšíme se na další setkání !

———————————

Skupina „Ten to Twelve“

skupina TTT vznikla a zahájila svou tvůrčí a výs­tavní činnost v lednu roku 2015. Deset členek skupiny se ovšem  přátelí, společně tvoří různé projekty ( např. pětkrát již členky společně a to i zcela netradičním způsobem ztvárnily projekt tzv. Peška ) , podniká výlety za patchworkem doma i do zahraničí již více než 10 let. Rozsah tvorby je od zcela klasických, přes současné až po art quilt. Při výstavách pod společným názvem „Zašitá krása“ nejsou vystavovány jen výběry quiltů jed­notlivých členek, ale jsou vytvářeny tématické kolekce pro konkrétní výstavní prostor ( pro pra­videlné výstavy v Muzeu B.Němcové v České Skalici např. quilty inspirované krajem a tvorbou B.Němcové, výročím bitvy r. 1866, pro Meziná­rodní bienále krajky ve Vamberku – quilty s použitím krajky atd. ) Pro Historický vodní mandl v Ratibořicích byla takto vytvořena v roce 2015 kolekce tzv. bílých quiltů. Jednotný formát měl jako zadání použití bílých přírodních materi­álů, pláten, krajek, starého bytového a ložního prádla a dalších artefaktů z rodinného majetku členek. To aby se připoměla doba kdy se na mandlu mandlovalo plátno domácích tkalců a každý kousek plátna sloužil v domácnostech a uchovával se s velkou péčí a úctou k materiálu.

 

Prague patchwork meeting a skupina Ten to Twelve

Ve dnech 1. – 3. dubna 2016 proběhne ve Wellnes HOTEL STEP**** ve Vysočanech v Praze 9 již 10. ročník mezinárodní výstavy Prague Patchwork Meeting, což je největší přehlídka kombinovaných textilních technik nejen v České republice, ale i ve střední a východní  Evropě.

Ve 4 halách se představí více než 300 autorů, třetinu výstavní plochy obsadí obchody, ať už s látkami a pomůckami na patchwork, pletacími přízemi nebo šicími stroji a osvětlení k nim. Vystaveno bude více než 800 autorských převážně nástěnných textilních obrazů – quiltů, některé kolekce budou vystaveny zcela poprvé.

Skupina Ten to Twelve se na této výstavě představí se samostatnou galerií, ve které vystaví kolekci bílých quiltů s názvem Zašitá krása v bílém, které byly vytvořeny pro expozici historického vodního mandlu v Ratibořicích u České Skalice. Zde po celou letní sezonu v roce 2015 doplňovaly expozici o historii tohoto jedinečného vodního mandlu a použitým bílým plátnem, zpracovaným technikami vrapováním, šitím přes papír, použitím starých krajek a vyšívání přibližovaly dobu, ve které se v místě děje románu Babička od Boženy Němcové bělilo na loukách plátno utkané domácími tkalci z Podkrkonoší.

Členky skupiny se dále účastní jako každý rok šití kolekce se stanoveným základním materiálem, což je v roce 2016 Denim, džínovina (např. v roce 2015 to byla Kůže, v roce 2014 Hedvábí). Tyto kolekce jsou každým rokem vystaveny na největší výstavě v anglickém Birminghamu a jsou vždy očekávány s napětím. Zpracováním netradičních materiálů vznikají autorské umělecké quilty, které jsou považovány za nejvýraznější práce v oboru tzv. art -quiltů.

Dalšími kolekcemi jsou letos práce na téma: Čas, Hvězdy, vystaveny budou i quilty v kategorii Český quilt, které jsou hodnoceny návštěvníky výstavy Prague patchwork meeting. I těchto kolekcí se členky Ten To Twelve letos jako jednotlivci svými pracemi zúčastní.

Přijďte se podívat, přijďte se potěšit, těšíme se na Vás !

Více informací zde

 

Chodovská tvrz – vernisáž výstavy

Dne 12.1.2015 proběhla na Chodovské tvrzi v Praze 4 na Jižním Městě vernisáž výstavy Zašitá krása. Slavnostního zahájení výstavy se zúčastnily členky skupiny Ten to Twelve a paličkované ozdoby do jejich vlasů zapůjčila paní Ivana Domanjová, významná česká krajkářka. Za účasti široké veřejnosti uvedl vystavené šité obrazy umělecký kurátor Chodovské tvrze ak. sochař Milan Martiník.

Výstava je otevřena do 5.  2. 2016 denně, od 13 do 19 hodin, mimo pondělí, při koncertech je přístupna zdarma.

 

fatamorgana

Výstava šitých obrazů skupiny „Ten to Twelve“ s názvem Zašitá krása na Chodovské tvrzi, která se koná od 12.1.2016 do 6.2.2016

Tato skupina vznikla oficiálně až začátkem roku 2015, ale v podobném uskupení tvoří, vystavuje, vytváří různé společné projekty v technice patchworku a art-quiltů. Společně se účastní a navštěvují tuzemské i zahraniční výstavy a hlavně se přátelí již deset let.

Autorky vystavují pravidelně na mezinárodní výstavě Prague patchwork meeting, která se koná každoročně v dubnu v hotelu STEP v Praze 9 a dále na dalších výstavách v České republice i v zahraničí.

V České republice autorky pravidelně vystavují v Muzeu Boženy Němcové a Textilním muzeu v České Skalici. Svoje práce dále prezentují na FOR DECOR Praha-Výstaviště Letňany a pořádají samostatné výstavy, např. v letní sezoně 2015 vystavovaly v budově historického vodního mandlu v Ratibořicích kolekci bílých quiltů, v červnu 2015 se představily na Bienále krajkářské výstavy v Městské knihovně ve Vamberku kolekcí quiltů, ve kterých použily krajky ve všech možných podobách.  V říjnu letošního roku se představily v Galerii Totem v Plzni a v prosinci uvedly svoje práce v budově Městského úřadu v Kouřimi.

Na Chodovské tvrzi představí část své kolekce, kterou nazvaly Zašitá krása v krajce a která se setkala s velkým ohlasem ve Vamberku u účastnic mezinárodní krajkářské výstavy. Ve svých textilních obrazech zpracovávají všechny druhy krajek, ať už paličkované, vyšívané, šité či háčkované, které byly získány z vlastních rodinných sbírek nebo darováním od těch, kteří tyto rodinné skvosty poskytli a uvítali jejich zapracování do textilních obrazů.

Kolekci doplní svými díly z poslední doby, které názorně ukazují, jak lze pracovat s textilem a jak lze využívat různé techniky – batiku, malování a tisky fotografií na látku, barvení látek listy stromů apod. Všechny techniky uvedeny výše jsou doplněny prošíváním a to buď ručním, nebo strojovým.

Na vernisáži výstavy skupina Ten to Twelve  předvede vlasové ozdoby vytvořené technikou paličkované krajky, které pro tuto příležitost zapůjčí paní Ivana Domanjová, přední česká krajkářka, autorka několika učebnic paličkované krajky a pravidelná účastnice krajkářských výstav nejen v Čechách, ale i v cizině.

Vernisáž výstavy se koná dne 12. ledna 2016 od 17,00 hodin.

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Za skupinu Ten to Twelve

Naďa Harbichová