Informace o průběhu příprav šití tapiserie z Assenede

Milé zájemkyně o projekt vyšívání tapiserie,

v souvislosti s celosvětovou nákazou není možné, abychom se v dubnu na instruktáž vypravili do belgického Assenede, jak jsme původně zamýšleli. Projekt ale stále pokračuje, nyní se upravuje text na připraveném výtvarném návrhu a po jeho dopracování dle připomínek z Filozofické fakulty UK ho zašleme do Assenede.

O dalším dění vás budeme informovat, přejeme všem dobré zdraví a těšíme se na viděnou v lepších časech !

Co jsme již ve věci šití tapiserie zajistili

 Přípravy na šití společného díla opět pokročily. Z textu knihy jsme přeložili, lépe řečeno přepsali tři stránky textu, který se nám zdál zajímavý a obsahoval tři černobílé dřevoryty. Čtení textu vyžaduje určitou zkušenost se starou češtinou, protože některá písmena jsou odlišná a je jiné členění vět. Tento text jsme poslali na Katedru pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty UK k posouzení. Text nám byl schválen a byla nám slíbena další spolupráce při konečném zpracování textu na výtvarném návrhu.

V průběhu ledna jsme se sešli s akademickou malířkou Markétou Laštuvkovou www.marketalastuvkova.com. , která ilustruje dětské knihy, je spolumajitelkou ateliéru Ateliér 45 a vede kurzy kaligrafie, akvarelu a grafických technik. Jsme velmi rádi, že nám slíbila pomoc a že ji projekt šití tapiserie zaujal. Předali jsme jí všechny informace a ona nyní pracuje na návrhu obrazu, který bude vycházet z přeloženého textu. Původní informace sice byla, že nám výtvarný návrh připraví belgická strana, ale byli jsme požádáni i o tuto část projektu.

Mezitím jsme z Belgie obdrželi dřevěný vyšívací rám, malou ukázku vyšívání, vlněné bavlnky a kousek lněného plátna, na kterém se vyšívá. Zjistili jsme, že nejlepší bude, když se do Assenede v Belgii vypravíme osobně, protože je třeba vidět způsob vyšívání na vlastní oči a vyzkoušet si techniku pod dozorem zkušeného instruktora. Termín cesty do Assenede je stanoven na 16. – 19. 4. 2020 a už jsou přihlášeni zájemci. Vzhledem k tomu, že termín dokončení české části tapiserie je stanoven na konec roku 2021, předpokládáme, že vše včas stihneme. Stále vítáme zájemce, kteří by se chtěli na společném díle podílet a které tento projekt je zaujal. Přiložené fotografie: část původního textu knihy s obrázky, přeloženého textu a fotografie z šití tapiserie.

Pokud píši o přeloženém textu, není to zcela správně, text v knize je psán středověkou češtinou, která je při zkušenostech s takovým textem s mírnými obtížemi čitelná, což si můžete i zkusit. Foto původního textu je z knihy, kterou jsme našli v oddělení vzácných tisků Městské knihovny v Praze. Ostatně posuďte sami, jak vypadá kniha a jak přepis.

…Jak Florius v svém tesklivém byl usnul myšlení, a jak veliký zázrak se jemu zjevil, jeho jemu potvrzuje štěstí A když mladé Kníže po svém dlúhém plači žalostném byl usnul, divné nové vidění jemu ve spaní přišlo. Nejprve zdálo se jemu, kterak na jedné čisté rovni velikého že by viďal pána, jehož hlava korunú korunována byla a šaty jeho po Královsku byli. Ten pán v své ruce levé lučiště měl a v pravé dvě střele. Jedna špičatá z čistého zlata. A druhá z volova (z olova) bez konce (?), a on sám ani starý ani se zdál býti mladý, nezprostředního věku, a že by na dvú vorlú seďal, a více-li naň Florius hleďal, zdálo mu se že vždy pyšněji sobě činil, nazad na svém hřbetě veliké dvě křidle barvy zlatohlavovce měl, a krásná panna jenž před ním klačala po pravé ruce, pána toho prosila pokorně, ale on její žádosti uslyšeti nechtěl, než přísně na ni vzhlédal a zuřivě. A že by byla k Biancefoře podobna. A z druhé strany že by hrozné a vzteklé moře viděl, na němžto koráb s zlámaným dřevem anebo stěžněm byl, v tom korábu on se nahý býti zdál s zamženýma očima. A po tom hrozném moři černého ducha jíti viděl k sobě, kterýžto koráb více než do polu hlubiny mořské vtáhl jest, kdež se Florius

Fotografie z tvoření tapiserie v Assenede.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *