Kdo vyšíval, nehřešil – výstava v Západočeském muzeu v Plzni do 27. února 2022

Toto je název výstavy v Západočeském muzeu v Plzni, která představuje liturgické textilie z darů českých šlechtičen. Název výstavy je transformací výroku  Marie Terezie Habsburské (1717-1780), která povzbuzovala členky své rodiny i dvorní dámy k ručním pracím, čili činorodému životu. Na výstavě jsou prezentována díla šlechtičen od 17. do 20. století, díky dochovaným přesným signaturám, datacím a přípisům, uvádějícím vystavená díla do různých souvislostí, známe autorky děl a tím i jejich životní osudy. 

Tím je výstava právě jedinečná, u každého z 35 vystavených děl je uvedena mimo dataci a techniku zhotovení i jeho autorka, jako jsou např. Eleanora Magdalena Gonzaga, manželka Ferdinanda II., Žofie Chotková, Melanie Metternichová, Anna Harrachová,  Gabriela Windischraetzová,  dcera Marie Antoinety Marie Terezie Charlotta de Angouléme, a další šlechtičny.  

Zapůjčené exponáty pochází z hradů a zámků ve správě NPÚ, hradu v držení původního šlechtického rodu, soukromé sbírky, diecézních kostelů několika diecézí, Arcibiskupského paláce v Praze, Metropolitní kapituly u sv. Víta, Václava a Vojtěcha a od Kongregace Nejsvětějšího Vykupitele (redemptoristů) ze Svaté Hory.

K výstavě byla vydána souborná kniha z názvem Kdo vyšíval, nehřešil, vydala Univerzita Palackého v Olomouci, ISBN 978-80-244-5998-1, která vyčerpávajícím způsobem mapuje jak život šlechtičen a šlechticů, tak vybavení zámeckých kapli, mobiliář ručních prací, historii vzorů a vzorníků i vyšité prosby na liturgický textil. V další části se kniha věnuje životopisným medailonům vyšívacích dam, v poslední části knihy je katalog vystavených oděvů včetně slovníčku.

Kniha je na křídovém papíře, zpracoval ji kolektiv autorů, včetně Marie Kuldové, která nám v komentované prohlídce dne 15. 2. 2022 vystavené exponáty i jejich techniku, datum a důvod vzniku velmi poutavě a fundovaně přednesla. 

Kdo ještě stihnete, neváhejte, výstava je krásná, trvá do 27. února 2022, a připomíná nám, jak se máme chovat k historickým textiliím a proč je důležité zachovat jejich krásu dalším generacím.  

Zapsala a foto: Naďa Harbichová

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *