Fotografie z kláštera Teplá a blahoslavený Hroznata

Při instalaci výstavy v galerii Čeledník v klášteře Teplá jsme měli jedinečné zážitky. Nejen přespání v samotném klášteře v celách premonstrátů, ale i prohlídka rekonstruovaných prostor kláštera s jedinečnými uměleckými díly, portréty opatů, hudebního salonu, kde se pořádají koncerty a barokní kostel Zvěstování Páně, kde je uložen relikviář s ostatky zakladatele kláštera blahoslaveného Hroznaty.

V galerii jsme představili svoje práce jako vzpomínky na naše cesty za patchworkem do Japonska, na Jávu i do Barcelony. Můžete vidět trojrozměrné míče inspirované v Barceloně mozaikou Antonia Gaudí, japonské svitky, ekoprinty z Jávy, ale i část kolekce Pražské Jezulátko a různé zpracování krajek, abychom ukázali možnosti textilní tvorby v širokém rozsahu.

Podívejte se na pár obrázků a pokud dojdete na konec příspěvku, přečtěte si na život zakladatele kláštera Hroznaty.

Musím dodat, že na pozemcích ve vlastnictví kláštera byly postaveny světoznámé Mariánské Lázně, pokud se vypravíte do těchto míst, zastavte se tam u Zpívající fontány.

Blahoslavený Hroznata z Ovence byl český šlechtic narozený kolem roku 1160, od něho odvozuje svůj původ šlechtický rod Vrtbů, my známe v Praze Vrtbovskou zahradu.
Byl vychováván u své sestry Vojslavy, která byla provdána v Krakově za krakovského purkrabího či městského prefekta. Po návratu do Čech oženil, ale brzy ztratil svého syna i manželku. V roce 1193, výměnou za slib účasti na křížové výpravě do Svaté země, založil na svém panství v Teplé klášter premonststrátů a kolem roku 1200 klášter pro sestry-premonstrátky v Chotěšově. Podle tradice byl později v Římě papežem Inocencem III. oblečen do bílého hábitu premonstrátů a stal se řeholníkem v nově založeném tepelském klášteře.
Díky bohatým zkušenostem jej opat Jan jmenoval svým zástupcem a správcem majetku. Ze všech sil se potom řeholní bratr (tj. laik) Hroznata zasazoval za věci kláštera. To bylo nepřátelům kláštera trnem v oku. Byl od nich zajat a uvězněn, a protože odmítal zaplatit výkupné, nechali ho v Chebu ve vězení zemřít hlady. Stalo se tak 14. července 1217.
Již v polovině 13. století byl sepsán Hroznatův životopis: Vita fratris Hroznatae. Papež Lev XIII. potvrdil roku 1897 jeho uctívání jako blahoslaveného a o 100 let později byl papežem sv. Janem Pavlem II. jmenován patronem nově vzniklé Plzeňské diecéze a též patronem vězňů svědomí a vězňů pro víru v Boha a pronásledovaných křesťanů. Na počátku roku 2004 byl zahájen kanonizační proces.
Zdroj: Wikipedia

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *