Současný český quilt v galerii Českého centra v New Yorku

Tento text jsem převzala ze stránek Českého centra, protože se jedná o velký úspěch české patchworkové tvorby v zahraničí. Můžete se podívat i na díla, která nás budou prezentovat.

Současný český quilt
Barbora Bartosova: Misty morning
Barbora Bartosova: Under the Sea
Barbora Bartosova: Wave
Současný český quilt
Romana Cerna: A Descent into the Maelstrom
Romana Cerna: Cracked Ice
Renata Edlmanova: Every day, detail
Renata Edlmanova: Medailon of a Czech writer
Renata Edlmanova: Moldau 2002, detail
Helena Fikejzova: Broken glass
Nadezda Harbichova: Bridges in Ratiborice Valey
Miroslava Kalinova: Abandoned Garden
Jana Lalova: The Tower of Babylon
Jana Lalova: Petrified Forest NP
Vera Skockova: Eternal Transformation, detail
Jana Sterbova: Millstone
Jana Sterbova: Parasites
Irena Zemanova: Varicose veins

České centrum New York nabízí výstavu o současném českém quiltu. Jde o kolekci děl 13 autorek z celé České republiky, která vznikala v posledních 20 letech. Kurátorkou výstavy je Jana Štěrbová, umělecká ředitelka Mezinárodní textilní výstavy PPM QUILT SHOW BRNO, a současně autorka vlastních nástěnných moderních quiltů.

Místo konání výstavy: Galerie Českého centra New York

Otevírací doba: Pondělí – čtvrtek 10 – 17 hod

Vystavované autorky: Bára Bartošová, Eva Brabcová, Iva Brzáková, Romana Černá, Renata Edlmanová,  Helena Fikejzová, Jana Haklová, Naďa Harbichová, Mirka Kalinová, Jana Lálová, Věra Skočková, Jana Štěrbová, Irena Zemanová

Výstava vznikla ve spolupráci Českého centra New York a PPM Brno.

Současný český quilt  

Na první pohled není slovo quilt pro americké publikum ničím výjimečné, patří od dětství k prvním běžně používaným výrazům, provází je celý život. Lze si v kolébce patchworku a quiltingu vůbec představit, že v České republice slovo quilt zná jeden člověk ze 100? Že pro většinu oslovených není rozdíl mezi quiltem a skotským kiltem? O to víc příběh českého quiltu fascinuje, ač je na světové scéně necelých 20 let.

Pro pochopení tohoto fenoménu se musíme vrátit do doby po druhé světové válce, kdy západní část Evropy díky americké přítomnosti objevila patchwork a quilting jako zajímavé hobby a evropské autorky quilt jako výrazový prostředek umělecké tvorby. České ženy v té době měly zcela jiné starosti. Nedostatek běžného kvalitního oblečení, jakéhokoliv kusu vymykajícímu se běžné šedi v obchodech, přivedl sice Češky také k šicím strojům, ale ze zcela jiných praktických důvodů.  Pro náš příběh je ale právě tady třeba hledat kořeny pozdějšího úspěchu: šicí stroj ve většině domácností, domácí švadleny se stále vyšší dovedností, umění z kousků textilu vyrobit něco zajímavého a jiného, schopnost improvizace. To vše při absolutním nedostatku předloh a vzorů.

Sametová revoluce v roce 1989 ukončila nejen etapu nesvobody, ale přinesla i významný obrat v běžném praktickém životě. Nabídka oblečení a bytových doplňků jako průvodní jev obratu k západnímu stylu života prvních několik let po revoluci oslňovala, postupně zevšedněla. Češky začaly postrádat svoji radost z něčeho vlastnoručně ušitého, stýskalo se jim po šicím stroji. Po roce 2000 se jim náhle nabídla odpověď: patchwork a quilting!

Z pohledu americké a západoevropské quiltařské veřejnosti nepochopitelný start českého quiltu bez jakékoliv tradice, bez zavedeného systému klubů, spolků, pravidelných setkání a výstav, bez zázemí muzeí a galerií.

Na druhou stranu, proč ne? České autorky měly vlastně vše: stroje, dostatek látek, vysoký stupeň dovednosti a byly zvyklé samy navrhovat a improvizovat. Stačilo pár základních kurzů, zkušenosti těch, co se s patchworkem setkaly dříve v zahraničí, první dostupné časopisy a knihy, první kontakty se sousedy přes otevřené hranice.

První české quilty byly čistě klasické s patchworkovými topy, ale velmi brzy přešla část kreativnějších autorek k modernímu quiltu. V té době ještě nebyl běžně dostupný internet a pro mnohé byly zahraniční návody díky jazykové bariéře stejně nedostupné. Masově pořádané kurzy napříč republikou vychovaly během několika let jak nové autory, tak i lektorky. Češky začaly jezdit na zahraniční výstavy a objevovaly postupně celou škálu quiltu, od tradice pro modernu. V roce 2007 se v Praze konal 1. ročník Prague Patchwork Meeting (PPM), mezinárodní výstavy, která definitivně propojila české quiltařky se světem a poprvé zahraničním návštěvníkům předvedla českou tvorbu. Oboustranná inspirace, zvyšující se počty vystavovaných quiltů a tisíce návštěvníků katapultovaly PPM a český quilt na vrcholnou evropskou úroveň necelých 10 let po faktickém startu quiltingu u nás. Opravdu neuvěřitelný příběh!

A jeho další kapitolu napsal moderní český quilt. Evropa začala oceňovat nové autorky z Česka, ty nejvýraznější získaly první pozvání k sólo prezentaci na prestižních akcích, podobně jako průřezové kolekce za celé Česko. Motivaci tvořit, zkoušet nové materiály, navrhovat autorská díla podporovala výstava PPM a s ní spojený okruh členek Art Quilt klubu s počátečními kurzy speciálních technik a zpracováním zahraničních novinek.

Úspěch českého quiltu je dán silnými individuálními příběhy jednotlivých autorek. Bez jejich neustálé práce na nových projektech, ochotě vystavovat a dále předávat znalosti, by dnes český quilt nebyl zastoupen v tolika mezinárodních kolekcích, v soukromých i muzejních sbírkách včetně USA. Češky jsou zastoupeny i v prestižní organizaci SAQA.

V kolekci uváděné Českým centrem představí své práce 13 autorek z celé České republiky. Práce Jany Lálové ilustrují posun klasické autorky k modernímu designu, Romana Černá a Jana Štěrbová jsou dnes art quiltovými evropskými jmény s mezinárodní lektorskou činností. Irena Zemanová a Jana Haklová nabízí různé pohledy na soudobý quilt, rovněž s evropskou výstavní zkušeností. Nastupující generaci zastupuje Bára Bartošová s výraznou barevností svých prací a precizním zpracováním. Art Quilt klub a jeho kolekce vynesly mezi přední autorky i Evu Brabcovou, Helenu Fikejzovou, Mirku Kalinovou, Ivu Brzákovou a Naďu Harbichovou. V českém současném quiltu není běžně zastoupena figurální tvorba, portréty předních osobností od Renaty Edlmanové jsou ale mimořádné. Zcela specifické jsou obrazy Věry Skočkové, která techniku moderního quiltu spojila s modrotiskem a valašskými motivy.

Neuvěřitelných 20 let českého quiltu! Po klasické tkané tapisérii a lisované koláži vlněných art protisů vyrostla zcela nová část české a evropské textilní tvorby.  A díky Českému centru se může představit v zemi s quiltem přímo svázané.

Vlastně dokonalý, tolikrát zmiňovaný „americký sen“.

Jana Štěrbová, kurátorka výstavy, květen 2022

Jana Štěrbová je uměleckou ředitelkou výstavy Mezinárodní textilní výstava PPM QUILT SHOW BRNO. Její vlastní tvorba nástěnných moderních quiltů je známá nejen v České republice, ale i v zahraničí. Kromě lektorské a kurátorské činnosti se podílí i na vydávání internetového Magazínu PPM Brno. Je členkou SAQA a Patchwork Gilde Deutschland.

Mezinárodní textilní výstava PPM QUILT SHOW BRNO je největší přehlídkou kombinovaných textilních technik nejen u nás, ale i ve střední a východní Evropě. Do roku 2019 se konala v Praze a po delší odmlce pokračuje počínaje rokem 2022 na výstavišti v Brně. Výstavy se pravidelně účastní přední autoři a autorky uměleckého nástěnného quiltu. Výstava se díky vysokému počtu exponátů a návštěvnosti 5 tisíc lidí řadí na 4. místo v Evropě, přičemž její úroveň rok od roku stoupá. Další informace na https://www.bvv.cz/ppmbrno/.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *